İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Endel Grubu, çalıştığı kurumun geleceğiyle kendi yarınlarını bütünleştirebilen ve yaptığı her çalışmayla bir değer yaratan kişilerden oluşan bir ailedir. Grubun genelinde uygulanan insan kaynakları sistemleri ile çalışanların kendilerini aşan ortak amaçlar doğrultusunda tüm potansiyellerini kullanarak hedeflerine ulaşabilmeleri için onlara performans desteği sağlanması hedeflenir.

Endel Grubu stratejik yönetim kavramının değişmez bir bölümünü oluşturan İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarının dayandığı temel politikalar:

• Topluluk kuruluşlarının stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapılarını dinamik tutmalarını ve değişimlere hazır olmalarını sağlamak,

• İnsan kaynaklarının en etkin ve verimli biçimde kullanılması ve yönetim gücünün Topluluk hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi amacıyla sürekli kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel performansı ve takım performansını geliştirmek; çalışanlara profesyonel bir iş ortamı ve kariyer geliştirme fırsatları yaratmak,

• Topluluğa, eğitim düzeyi yüksek, iyi yetişmiş, yeniliklere ve değişimlere açık, girişimcilik yeteneğine sahip, enerjik, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, eleman yetiştiren, Topluluk değerlerini benimseyip yaşatacak kişileri kazandırmak olarak tanımlanır.

Paylaşılan değerler...

Endel Şirketler Grubu’nda insan öncelik taşır. Grubumuz için insan bir kaynak değil, kaynakları kullanarak kendisi, Endel Şirketler Grubu, ailesi, ülke kalkınması için değer ve kazanç üreten en kıymetli varlıktır. Ortak kurumsal değerleri temel alan genel yönetim ilkeleri, müşteri odaklılık, saygınlık, sürekli öğrenme, liderlik ve inovasyon kavramları çerçevesinde bütünleşir.

Endel Grubu Değerleri ve genel yönetim ilkeleri, insan kaynaklarıyla ilgili pek çok uygulamanın da özünü oluşturur ve ortak değerlerin paylaşıldığı karşılıklı anlayış ve etkin işbirliği ortamıdır.