İSG Politikası

İSG Politikası

Endel Şirketler Grubu, tüm işletmelerinde ve idari binalarında çalışanlar, iş amacı ile sahalarımızda ve ofislerimizde bulunanlar ile diğer ziyaretçilerin kazalara karşı korunmasını, güvenliğini ve sağlıklarının korunmasını amaçlar, taahhüt eder.

Bu doğrultuda çalışanlar, iş amaçlı olaak sahalarımızda bulunanlar ve ziyaretçilerin uyması gereken kuralları belirler, onları bilgilendirir. Aynı amaç için gerekli önlemleri alır, düzenlemeleri yapar.

Endel Şirketler Grubu;

- Sürdürülebilir İSG düzenlemeleri yapar ve politikalar oluşturur.

- Uygulamalarını değişen ve gelişen koşullar çerçevesinde revize ederek güncel tutar, bunu yaparken çalışanlarının görüşlerini ve önerilerini öncelikle göz önüne alır.

- İş güvenliği sisteminde proaktif yaklaşımı benimseyerek, kazaları gerçekleşmeden önce engellemeye yönelik önleyici çalışmalar yapar.

- İş Sağlığı ve Güvenliğini şirket önceliği olarak görür, bu doğrultuda hedefler koyar ve şirket genelinde İSG kültürü oluşması için gerekli tüm faaliyetleri öncelikli olarak yerine getirir.

- İş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyecek çalışma ortamları oluşturur.

- Tüm çalışanlarını İSG konusunda eğitir ve belirli aralıklarla bu eğitimleri tekrarlar.

- Yürürlükte bulunan tüm İSG ile ilgili yasal mevzuat, düzenleme ile standartları takip eder ve uygular.

- Endel Şirketler Grubu kapsamındaki risklerle ilgili analizler yapar ve bu riskleri bertaraf edecek önlemleri alır.

- Çalışanları için yasal gereklilikler çerçevesinde düzenli sağlık gözetimi sağlar. Özel çalışan grupları (engelli, hamile, vb) ,ç,n tedbirler alır ve düzenlemeler yapar.